๐ŸŽ ๐Ÿ“ Gift Cards now available for the Holidays! Click here! ๐Ÿ“ ๐ŸŽ
kids classes main

Kids Classes

Where kids of all ages play, move, improve, and have fun!

Ready to introduce your little one to the wonderful world of table tennis? Or maybe your child is looking to improve their already-impressive skills? Kids classes are offered at all PingPod locations.

After School
at the Pod

Discover the perfect after-school program for your kids. Weโ€™re here to provide a safe and enjoyable environment while youโ€™re on your way home from work.

Podling and Podster
Classes for Kids 6-14

Podlings (6-10) & Podsters (11-14) programs are a great way for kids to practice ping pong, get moving, meet new friends, and have some fun!

Every class is taught by one of our amazing coaches who will get to know your child and help them level up.

Our kids program focuses on honing in on your childโ€™s ping pong ability through more personal coaching that will help him/her improve their skill.

kids classes 6
kids classes 10

1 Hour Class

3:00 PM – 4:00 PM

$400 for 8 weeks

2 Hour Class

3:00 PM – 5:00 PM

$700 for 8 weeks

Sample Curriculum

1 Hour Session

3:00 PM: Check-in, warm-up

3:10 PM: Drills

3:30 PM: Challenges

3:50 PM: Match Play/Game to End Class

2 Hour Session

3:00 PM: Check-in, warm-up

3:10 PM: Drills

3:40 PM: Challenges

4:00 PM: Drills (something new)

4:30 PM: Challenges

4:50 PM: Match Play/Game to End Class

Pricing and contact info

W37th, E27th, LES, and DT Brooklyn

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Uptown NYC

  • Monday 13 weeks $650
  • Tuesday 14 weeks $700
  • Wednesday 15 weeks $750
  • Thursday 14 weeks $700
  • Friday 14 weeks $700

Williamsburg, Astoria, Chatham and Fort Lee, Philly, JC, Boston, Miami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Why different amounts

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Contact Info

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Other questions

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.
kids classes 9

Don't see a time you like?

FAQs

What is your cancellation policy? Are there refunds?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Are there make-up classes?

If your child missed a class, we may be able to offer make-up classes at another location and/or on another day โ€“ all depending on space and class dynamics,

Who are the coaches?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Are kids classes for beginners or advanced players?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit nim id est laborum.

Private Coaching

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

kids classes 8
Ping Pod
To play at PINGPOD requires PROOF OF VACCINATION as part of the KEY TO NYC

To play at PINGPOD requires PROOF OF VACCINATION as part of the KEY TO NYC